Souhlas se zpracováním osobních údajů

dle čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”)

V tomto dokumentu naleznete informace, jaké osobní údaje o Vás na základě vyplnění poptávkového formuláře zpracováváme, na základě jakého důvodu, k jakým účelům, komu je předáváme a jaká máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů práva.

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem Vámi poskytnutých osobních údajů je BigMat CZ, obchodní družstvo, se sídlem Sezemická 2757/2, 19300 Praha 9 - Horní Počernice, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr, vložka 7499, IČ: 24692859 (dále jen “BigMat” nebo „správce“).

Jaké údaje o vás BigMat zpracovává?

BigMat zpracovává výhradně údaje, které mu poskytnete v rámci odeslání poptávkového formuláře.

BigMat jakožto správce, zpracovává pouze následující osobní údaje:

a) Identifikační údaje, tj. jméno, příjmení

b) Kontaktní údaje, tj. telefonní číslo, e-mailová adresa.

Proč BigMat osobní údaje zpracovává a za jakým účelem?

Osobní údaje jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu (tzn. poskytnutého v rámci poptávkového formuláře na našich webových stránkách). Účelem udělení tohoto souhlasu je Vaše zařazení do databáze zákazníků pro účely nabízení výrobků a služeb a za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle z.č. 480/2004 Sb..

Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným požadavkem a je zcela dobrovolné. Zdrojem údaje jste Vy sami, tím že své osobní údaje vyplníte v příslušných elektronických formulářích. Udělený souhlas se zpracováním údajů můžete samozřejmě kdykoliv odvolat.

Odvolání můžete provést následujícími způsoby:

 • Telefonicky na čísle: +420 776 777 867
 • E-mailem na: info@bigmat.cz
 • Písemně na adrese: Sezemická 2757/2, 193 00 – Praha 9

Jaká je doba zpracování osobních údajů?

Osobní údaje, které BigMat zpracovává, jsou uchovávány po dobu, na kterou je souhlas udělen.

Kdo osobní údaje zpracovává?

Všechny výše uvedené osobní údaje zpracovává BigMat jako správce. Zpracování osobních údajů probíhá pouze v rámci České republiky. Údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně, v informačních systémech správce za účelem nabízení zboží a služeb a pro zasílání elektronických obchodních sdělení.

Vaše osobní údaje mohou být dále zpřístupněny v rozsahu povinností správce osobních údajů poskytovat informace stanovené zákonem, nařízením nebo zvláštními právními předpisy.

V souvislosti s poskytnutím Vašich osobních údajů máte při zpracování svých osobních údajů správcem následující práva:

 • a) Právo na přístup: Subjekt údajů má právo vědět, jaké údaje a které kategorie údajů o něm BigMat zpracovává, za jakým účelem, po jakou dobu, kdo je zpracovává kromě správce BigMat a jaká má další práva související se zpracováním svých osobních údajů. Subjekt údajů má právo požádat BigMat o potvrzení, zda osobní údaje, které se jej týkají, jsou či nejsou správcem zpracovávány, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup může požádat také o kopii zpracovávaných osobních údajů
 • b) Právo na opravu. Pokud subjekt údajů zjistí, že osobní údaje, které o něm správce zpracovává, jsou nepřesné nebo neúplné, má právo na to, aby je správce bez zbytečného odkladu opravil, popř. doplnil.
 • c) Právo na výmaz (právo být zapomenut). V některých případech má subjekt údajů právo, aby správce jeho osobní údaje vymazal. Právo na výmaz se nicméně neuplatní v případě, že zpracování osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění právních povinností správce, účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely nebo určení, výkon nebo obhajobu právních nároků správce. Vaše osobní údaje budou tedy bez zbytečného odkladu vymazány, pokud je splněn některý z následujících důvodů:
  • údaje již správce nepotřebuje pro účely, pro které je zpracovával,
  • osobní údaje zpracovává správce protiprávně,
  • subjekt údajů využije svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže kapitola „Právo vznést námitku proti zpracování“) nebo
  • pokud subjekt údajů odvolá svůj udělený souhlas
 • d) Právo na omezení zpracování. V některých případech je možné kromě práva na výmaz využít právo na omezené zpracování osobních údajů. Toto právo umožňuje subjektu údajů požadovat, aby došlo k označení jeho osobních údajů a tyto údaje nebyly po omezenou dobu předmětem žádných dalších operací zpracování.
 • e) Právo na přenositelnost. Subjekt údajů má právo získat od správce všechny své osobní údaje, které správci sám poskytl a které o něm správce zpracovává, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Aby mohl správce na žádost subjektu údajů údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracovává automatizovaně ve svých elektronických databázích. Touto formou tedy nemůže dojít k přenosu všech údajů, které subjekt údajů vyplnil ve formulářích pro soutěže či akce.
 • f) Právo vznést námitku proti zpracování. Námitky je možné vznést proti zpracování pro účely přímého marketingu. V případě obdržení námitky bude omezeno zpracování osobních údajů a bude provedeno věcné posouzení námitky za účelem zjištění oprávněných důvodů zpracování. V případě prokázání, že neexistují oprávněné důvody, musí správce osobní údaje bez zbytečného odkladu přestat zpracovávat.
 • g) Právo podat stížnost

V případě, že se subjekt údajů domnívá, že jeho osobní údaje zpracovává správce neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, může vedle využití práva na výmaz a práva na omezení zpracování podat stížnost.

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, je možné se obracet na BigMat, Sezemická 2757/2, 193 00 – Praha 9. Máte právo dostat odpověď na svou žádost bez zbytečného odkladu, nejdéle však do jednoho měsíce od obdržení Vaší žádosti správcem. Více informací o právech subjektů osobních údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno právo subjektu údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

NAŠI DODAVATELÉ
Quick-mix
Koelner
KM Beta
WT Wintech
Meffert ČR spol. s r.o.
Těsmat
Omak - Blachdom Plus s.r.o.
Slezák - RAV
KVK Parabit
MEA
Benders
TOPWET
Ciret
VANTO NATURAL STONES
Den Braven
CEMIX
AQUAPLASTIC
Tomegas
Spokar
HACO
HET
Weber
Soudal
Puren
Delta plus
MAGG
Bachl
Lanex
Atlas
Packwall
Pagroma
Murexin
LIAS Vintířov
M&K servis
LANIT PLAST
Okpol
HACO
Rigips
BETONOVÉ STAVBY – GROUP, s.r.o.
PS coat
Fast cz
Xella
Ceresit
Závrz
M&K servis
Tamadex
Likov
Gunnex
Fakro
POL-SKONE
Isover
Cobra
Zambelli - technik
Readymat Obchodní s.r.o.
KVK Parabit
Mistral
NEOPROFIL
Ciret
PS coat
Bramac
RoofLITE +
SIKA
Rockwool
ExcelMix
Franken Maxit s.r.o.
Best
STELLA METALLI s.r.o.
Závrz
VLTAVÍN door - Prima dveře
Gutta
Jacer
Fermacell
Stanley Black&Decker
Narex
Buscher Hoffmann
Likov
Weber
Semin
Keramika Soukup
Dörken
MK keramika
Eclisse
Schuller Eh´klar s.r.o.
KB Blok
RÁJ DŘEVA Třebíč
Detecha
Holcim
Stachema
Baumit
Diton
BigMat
Gunnex
Vitex
MarexTrade s.r.o.
Holztechnik
Dewalt
XTline
Mistral
Tomeš-výroba stavebních hmot s.r.o.
Izopol Dvořák, s.r.o.
BETONOVÉ STAVBY – GROUP, s.r.o.
Gutta
DIS
LANIT PLAST
CEMIX
Remmers
Bitumax
EURO NÁŘADÍ
Toptrade
Egibi
Sepos
UO TEX, s.r.o.
Retic
VELUX Česká republika, s.r.o.
Jafholz
Spokar
ProTec
Top Teramo
Presbeton
Schuller Eh´klar s.r.o.
Pilana
Beton Hronek
Klinker
Itadeco
Meffert ČR spol. s r.o.
Abplast
BigMat
ACO
Charvát
PCC MORAVA - CHEM s.r.o.
Betonpres
CHADIM
Adfors
Winklmann
HPI
Murexin
Heidelberg Materials
Den Braven
Velbit
Scrigno
Acara Praha
Orlibit
Bochemie wood care
EKOMAT - Polypo
Porfix
Ceys - MARCA CZ
Onduline
Top Teramo
URSA
Ecoplanet
PCI
ROTO střešní okna
CEMEX
Heluz
Franken Maxit s.r.o.
FEROBET s.r.o.
PS coat
Lindab
Illbruck
Caparol
ROKOSPOL
HPI
Colorlak
Havos
Fischer
Tytan
ROKOSPOL
ASKO
Austrotherm
Alumet
Mediterran
Profibaustoffe
Midas
Ytong
BRALEP
Direct import group
SOL SUBSTRÁTY
Pattex
Gutta
Hašpl
Dakea
Itadeco
Knauf
Racek
Tondach
Styrotrade
Gunnex
HPI
LANIT PLAST
CS Beton
Caparol
Silka
Solodoor
Ciko
Bat nářadí
Satjam
Fibran
Démos trade
Apolo Mea
PROFIFIX
PCI
Meffert ČR spol. s r.o.
Satjam
Multipor
Stachema
Závrz
Hasoft
BigMat
Schiedel
Egibi
Montkov
Ven
Mapei
Cihelna Štěrboholy - Jan Fiala
UO TEX, s.r.o.
Baumit
Dehtochema
Knauf Insulation
VASPO
Gutta
Atlas
Bosch
Stavkomplet
Caparol
RECTOR Česká Republika
Porotherm
TopKraft
M-tec
Agro CS
Lindab
BMI icopal vedag
Pilecký
JAP FUTURE
Nypro
Little Giant
Doornite
Likov
KM Beta
Mapei
Raven CZ a.s.
BigMat
SOLIGHT HOLDING s.r.o.
Kooperativa VOD
Cidemat
Siniat-lafarge
Synthos