Přijímáme běžné druhy platebních karet.

Plochá střecha

Parabit Technologies

Společnost Parabit vyrábí nejmodernějšími technologiemi ucelený sortiment asfaltových hydroizolačních pásů. Je držitelem certifikátů ISO 9001 a 14001.

Rozdělení plochých střech:

Podle základního konstrukčního řešení:
  • jednoplášťová střecha - střecha (střešní konstrukce), která odděluje chráněné či vnitřní prostředí od vnějšího jedním střešním pláštěm.
  • dvouplášťová střecha - střecha, která odděluje chráněné či vnitřní prostředí od vnějšího dvěma střešními plášti (horní plášť a dolní plášť, nebo také vnější plášť a vnitřní plášť), mezi nimiž je vzduchová mezera. Prostor mezi plášti (vzduchová vrstva) může být neprůlezný , průlezný či průchozí, nebo slouží jako půda (půdní prostor)
  • několikaplášťová střecha - střecha vytvořená několika střešními plášti od sebe oddělených vzduchovými vrstvami
Podle funkce:
  • nepochozí střecha - střecha, která umožňuje přístup pouze pro kontrolu stavu konstrukce a zařízení na střeše pro nezbytnou údržbu
  • provozní střecha - střecha určená pro účely dopravy, rekreace, sportu, speciálního technického vybavení objektů apod. Mezi provozní střechy se zařazují i všechny střechy se zelenou úpravou (tzv. zelené střechy)
                                                                       Pro cenovou nabídku klikněte zde