Přijímáme běžné druhy platebních karet.

Komíny

SCHIEDEL

Univerzální komínové systémy Schiedel dávají záruku nejen jistoty a pohody bydlení, ale i nezávislosti pro celé generace. Stavba komína Schiedel přijde asi na 1 - 2 % nákladů hrubé stavby, což představuje malou částku ve srovnání s dlouhodobou jistotou spolehlivého zajištění tepla pro celou rodinu.


Komíny se dají rozdělit podle řady kritérií:
  • Způsobu výroby a montáže
  • Konstrukčního uspořádání
  • Počtu připojovaných spotřebičů
  • Velikosti plochy průřezu
  • Podle tlakových podmínek
  • Způsobu použití
Systémový komín
Komín, který je sestaven s použitím kompatibilních dílů jednoho výrobce, který přebírá odpovědnost za systémový komín jako celek Všechny systémové komíny Schiedel jsou certifikovány podle platných evropských norem a mají odpovídající zatřídění. Jsou vybaveny CE Prohlášením o shodě a komínovým štítkem.

Individuální komínKomín, který je sestaven s použitím dílů, které mohou pocházet od více výrobců. Odpovědnost za komín přebírá ten, kdo komín postavil, tedy dodavatel stavby nebo montáže. V tomto smyslu musí tedy dodavatel provést kompletní zatřídění komínu podle platných technických norem (teplotní a tlaková třída, odolnost proti korozi, vzdálenost od hořlavých materiálů, požární odolnost a pod. - Podrobně ČSN EN 1443).
Pro cenovou nabídku klikněte zde
                                                                       

HELUZ

Komplexnost...
Obsahuje veškeré prvky a příslušenství, které jsou pro správnou funkci každého komínu nezbytné.

Stejnorodý materiál... Keramický obvodový plášť komínu zajišťuje dobrou součinnost s keramickým (cihelným) zdivem

Optimální funkce... Unikátní konstrukce broušených keramických komínových tvarovek s celoplošným odvětráním komínového tělesa zajišťuje optimální funkci komínu

Univerzálnost a variabilita... Z keramických komínových tvarovek lze postavit komínové těleso s libovolným počtem průduchů při libovolné kombinaci průměrů a typů vnitřních vložek. Je zajištěna vzájemná variabilita systémů KLASIK a PLYN.

Mnoho typů nadstřešní části... Nadstřešní část komínového tělesa je možno řešit několika způsoby, a to buď obezděním nebo obkladem KLINKER, štukovou omítkou nebo návleky

Jednoduchost - nízká cena - rychlá montáž

Záruka 30 let

      Pro cenovou nabídku klikněte zde