Přijímáme běžné druhy platebních karet.

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů stávajících zákazníků

Na základě Nařízení EU 2016/679 (dále jen GDPR) si vám dovolujeme sdělit, že v souvislosti s marketingovými aktivitami a prodejem našeho zboží provádíme zpracování vašich osobních údajů.

Jedná se o kontaktní informace o zákaznících, obchodních partnerech a osobách, se kterými komunikujeme těmito způsoby - e-mailem, tištěnou korespondencí, telefonicky a osobně.

Jedná se o informace, které potřebujeme pro naše marketingové a obchodní účely, zajištění přípravy a plnění smluv nebo objednávek a následnou fakturaci, včetně případného řešení reklamací nebo komunikace se zákaznickým servisem. Také pracujeme s kontaktními informacemi na osoby, které potřebujeme v oprávněném zájmu pro organizační zajištění dodávek.

Kontaktní údaje z titulu oprávněného zájmu v souladu se zákonem používáme také pro zasílání informačních newsletterů a e-mailových nabídek, akcí a eventů, pozvánek, tištěných a dalších propagačních materiálů. Možnost odmítnout tato zasílání je součástí každé zprávy. Máte právo na jejich výpis, opravu, výmaz, omezení zpracování, podání námitky, odvolání souhlasu a podání stížnosti.

Správcem osobních údajů je Falco-systém s.r.o. se sídlem v Vrázova 2321/9. 35002 Cheb. Kontakt na osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů: ucto2@falcosystem.cz