Přijímáme běžné druhy platebních karet.

Štěrky, písky, kamenivo

Písek 0-5mm

Kvalitní betonářský písek bez hlinitých příměsí. Vhodný zejména pro realizaci vysokopevnostních betonů, cementových potěrů a mazanin do exteriérů a interiérů. Použití: základové pasy, desky, betonové věnce, opěrné zdi, zálivka do ztraceného bednění apod.
Nakládání pomocí nakladače s váhou.

Štěrk 2-5mm drcený(HDK)

Drobné kamenivo do betonu,pro zásypy, asfaltu i pro volné použití - např podklady zámkových dlažeb...
Nakládání pomocí nakladače s váhou.

Štěrk 16-32mm drcený

Velice kvalitní tříděná středněhrubá drť frakce 16/32 vhodná zejména pro použití při realizaci zámkových dlažeb jako střední roznášecí zhutněná vrstva a dále pro zásyp drenážního potrubí, obsyp soklového zdiva, jako pohledový štěrk zpevněných pojezdových ploch. Vhodné je také použití do štěrkopískových filtrů domovních čistíren odpadních vod.
Nakládání pomocí nakladače s váhou.

Kačírek 16-22mm

Kačírkové kamenivo této frakce je přírodní prané kamenivo těžené z vody, které zůstává ve výsledku nedrcené. Použití jako zásypy a ozdobné posypy, drenáže i do betonových směsí.
Nakládání pomocí nakladače s váhou.

Písek jemný 0,5-1mm sušený pytlovaný

Jemný písek používaný nejčastěji na zásypy spár zámkových dlažeb. Je možné jej použít do bazénových filtrací.