Přijímáme běžné druhy platebních karet.

Sádrokartonové konstrukce

Podkroví

Základními výhodami systémů půdní vestavby ze sádrokartonu jsou:

 • nízká hmotnost
 • výborné tepelněizolační vlastnosti
 • rychlý postup stavby
 • suchý proces výstavby
 • bezproblémové vedení instalací umístěných v dutinách konstrukce
 • snadná opravitelnost stěn
 • rovinnost konstrukcí
 • neprůzvučnost
 • udržování vnitřního mikroklimatu (regulace poměru vlhkosti ve vzduchu)
 • ekonomická efektivita

Spodní konstrukce podkroví se provádí nejlépe z kovových pozinkovaných profilů. Jednoduché či dvojité opláštění tvoří sádrokartonové desky GKB, při vyšších požadavcích na požární odolnost protipožární desky GKF. Pro prostory se zvýšenou vzdušnou vlhkostí jsou určeny impregnované desky GKB-I nebo impregnovaná protipožární deska GKF-I.

Montáž sádrokartonu

Veškeré montážní návody a postupy jsou názorně popsány v Příručce pro montáže sádrokartonových konstrukcí.

Technické listy - podkroví

V těchto technických listech najdete možné skladby materiálů v jednotlivých konstrukcích, způsoby uchycení spodní kostrukce i vzdálenosti kotvících prvků... 

Sádrokartonové podhledy

Funkce stropních podhledů:
 • uzavření spodní části stropu (střechy)
 • snížení světlé výšky místností
 • zakrytí instalačních vedení a vzduchotechniky
 • zlepšení tepelně-izolačních vlastností
 • zlepšení zvukově-izolačních vlastností
 • zvýšení požární odolnosti nosné stropní konstrukce
 • ovlivnění architektonického výrazu interiéru

Sádrokartonové příčky

Základní výhody
 • nízká hmotnost
 • rychlý postup stavby
 • suchý proces výstavby
 • snadná opravitelnost stěn
 • rovinnost konstrukcí
 • neprůzvučnost
 • udržování vnitřního mikroklimatu
 • ekonomická výhodnost


Požární odolnost příček

Při požadavcích na zvýšenou požární odolnost příček je tomu obdobně jako u podkroví, t.j. je třeba konstrukce zvolit a provádět dle pokynů v katalogu Požární odolnost sádrokartonových systémů Lafarge.

Tyto konstrukce by měla provádět pouze firma, která ja držitelem Certifikátu o způsobilosti k provádění protipožárních konstrukcí Lafarge.
Toto školení zajišťujeme ve spolupráci s firmou Lafarge.

Katalog Požární odolnost sádrokartonových systémů Lafarge je k dispizici zde.

Předsazené stěny

Předsazené stěny se používají z těchto důvodů:
-zvýšení zvukové neprůzvučnosti stávající konstrukce
-zvýšení tepelně-izolačních vlastností
-estetické hledisko (zakrytí trubního vedení apod.)

Sádrokartonové podlahy

Sádrokartonové podlahy se provádějí jako plovoucí na vrstvě izolace (polystyrenu kamenné vaty) anebo na vrstvě keramzitu, což má tu výhodu, že můžeme srovnat i větší nerovnosti podkladu.
Více v Příručce pro montáže sádrokartonových konstrukcí. 

Požární odolnost

Při požadavcích na zvýšenou požární odolnost podkroví, příček, podhledů, či předstěn je třeba konstrukce zvolit a provádět dle pokynů uvedených v katalogu Požární odolnost sádrokartonových systémů Lafarge.
Tyto konstrukce by měla provádět pouze firma, která ja držitelem Certifikátu o způsobilosti k provádění protipožárních konstrukcí Lafarge.

Toto školení zajišťujeme ve spolupráci s firmou Lafarge.

Katalog "Požární odolnost sádrokartonových systémů Lafarge" je k dispozici na prodejně v Chebu a Sokolově.