Přijímáme běžné druhy platebních karet.

Sortiment bazénové chemie

Přípravky bazénové chemie

CHLOR START
je určen k počátečnímu ošetření vody v bazénu ihned po napuštění na počátku sezóny. Přípravek díky svémusložení způsobí „šokovou" dezinfekci bazénové vody. Přítomnost chlóru zaručuje likvidaci všech běžně se vyskytujícíchbakterií, popř. potenciální výskyt řas.

CHLOR ŠOK

je určen pro rychlou úpravu hodnoty chlóru v bazénové vodě při náhlém zhoršení její kvality v průběhu sezóny.Přípravek ničí všechny běžně se vyskytující bakterie a vodní řasy. Přípravek je možné použít i pro počátečnínapuštění nebo pro pravidelnou údržbu vody.

MULTIPLEX TABLET

jsou komplexní pomalurozpustné 200g tablety, určené pro všestrannou péči o bazénovou vodu. V každé tabletěje vedle vysoce účinného chloračního prostředku obsažen i algicid, vločkovač a stabilizátor chlóru, což dává tomutovýrobku mnohostranné účinky. Výrobek je pozitivně testován na likvidační účinky proti bakteriím, řasám, virůma plísním. Obsažený vločkovač pomáhá fi ltrovat i velmi jemné nečistoty a stabilizátor chloru napomáhá sníženíchlorového zápachu nad hladinou.

CHLOR TABLET

jsou 200gramové, ve vodě pomalu rozpustné tablety, určené k průběžné péči o vodu v bazénu po celousezónu. Postupné uvolňování chlóru zabraňuje tvorbě bakterií a řas. Díky pomalému rozpouštění tablet nenínutná každodenní péče - 1-2 tablety vydrží (při objemu 25 m3 bazénové vody) cca 5-7 dní při teplotě vodydo 25°C.

CHLOR TABLET MINI

chlorové, 20 gramové tabletky pro vhodné dávkování u menších bazénů. Pomalurozpustné tabletky zajišťujíprůběžnou péči o vodu po celou sezónu a zabraňují tvorbě bakterií a řas.

CHLOR STABIL

je přípravek pro stabilizaci chloru v bazénové vodě. Vlivem slunečního záření a zvýšené teploty vody docházík zvýšenému rozkladu ochranných chlorových přípravků rozpuštěných ve vodě a tím k jejich nadměrnému vyčerpávánía uvolňování chloru. Tento přípravek na sebe váže uvolněný chlór, tím prodlužuje účinek chlórových přípravkůa potlačuje chlórový zápach.

BEZCHLOROVÉ - KYSLÍKOVÉ PŘÍPRAVKY


OXI TABLET 200GR

pomalurozpustné 200 gramové tablety na bázi aktivního kyslíku pro pravidelné ošetřování bazénové vody bez zápachu- vhodné především pro lidi se zvýšenou citlivostí na chlorové prostředky a pro pravidelné ošetřování whirlpoolů.

OXI TABLET20GR

pomalurozpustné 20 gramové tablety - MINI, na bázi aktivního kyslíku pro pravidelné ošetřování bazénové vodybez zápachu - vhodné především pro lidi se zvýšenou citlivostí na chlorové prostředky a pro pravidelné ošetřováníwhirlpoolů.

OXI ŠOK

prostředek pro prvotní ošetření bazénové vody ošetřované kyslíkovými prostředky. V kombinaci s Oxi Care, neboOxi tablet, zajistí šetrnou péči o čistou a nezávadnou vodu v bazénech bez zápachu a dráždění pokožky.

OXI CARE

bezchlorový prostředek na ošetřování bazénové vody bez typického zápachu. Ve spojení s algicidy a vločkovači jevhodnou alternativou úpravy vody především pro whirpooly a lidi citlivé na chlorové prostředky.

OXI BABY

netoxický přípravek pro ošetřování vody v dětských bazéncích. Nevysouší pokožku a nedráždí oči a je vhodnýpředevším pro bazénky menších objemů. Při ošetřování vody nekombinujte chlorové a kyslíkové prostředky!

ÚPRAVA

pH+
je přípravek pro snižování kyselosti (zvýšení pH) bazénové vody. Voda ke koupání má mít hodnotu pH 7,2-7,6.V tomto rozmezí je zajištěno nejlepší působení ostatních přípravků pro ošetřování bazénové vody a tím její zdravotnínezávadnost.

pH-

je přípravek pro snižování kyselosti (zvýšení pH) bazénové vody. Voda ke koupání má mít hodnotu pH 7,2-7,6.V tomto rozmezí je zajištěno nejlepší působení ostatních přípravků pro ošetřování bazénové vody a tím její zdravotnínezávadnost.

OSTATNÍ PŘÍPRAVKY
(vločkovače, prostředky proti řasám, čističe...)

VLOČKOVAČ
Vločkovač je speciální přípravek, který jemně rozptýlené nečistoty sdruží do větších celků (vyvločkuje) a ty je možnénásledně snadno odfi ltrovat ve fi ltračním zařízení.

KŘIŠŤÁL

tekutý anorganický přípravek pro úpravu zakalené vody v bazénu. Vyvločkuje (vysráží) i velmi jemné rozptýlenéčástice do shluků, které lze snadno zachytit v pískovém fi ltru pomocí vysavače nebo průběžnou fi ltrací bazénovévody.

ALGICID

je přípravek pro prevenci a likvidaci vodních řas v bazénové vodě. Spolehlivě účinkuje a chrání tam, kde velkézatížení bazénové vody spolu s dalšími faktory, jako je třeba vyšší teplota a dostatek slunečního záření, vytvářípříznivé podmínky pro výskyt řas.

BLOKÁTOR TVRDOSTI

je tekutý přípravek pro úpravu mineralizované (např. studniční) tvrdé vody. Přípravek zablokuje minerály způsobujícítvrdost vody a případně i rozpuštěné kovy, způsobující zákal (např. železo, mangan) do stabilního komplexu.Takto ošetřená voda nevytváří usazeniny ani zákal.

ZAZIMOVAČ

tekutý přípravek proti tvorbě řas, zamezuje jejich růstu, vzniku zákalů a usazenin během zimního období. Výraznězlepší jarní čištění a uvedení bazénu do provozu.

ČISTIČ NA BAZÉNY „S"

alkalický čistič na celkové čištění všech typů bazénů a jejich příslušenství. Dobře odstraňuje vápenaté usazeniny,mastnotu a stopy rzi. Je vhodný jak pro dlažbu, tak také fólie, plast a nerez.

ČISTIČ NA STĚNY BAZÉNŮ „A"

kyselý čistič na stěny a okraje bazénů. Vhodný především na exponovaná místa kolem hladiny - bazénovou linku.Dobře odstraňuje usazeniny - vodní kámen a neznehodnocuje bazénovou vodu.

TESTRY A REAGENCIE
Pravidelné měření hodnot bazénové vody (především obsahu chloru/kyslíku a hodnot pH) je nezbytné pro správnédávkování prostředků pro údržbu vody a zdravé koupání

TESTER
pro měření pH a chloru
QUICK TESTER
pro měření pH a chloruTESTER pro měření pH a kyslíkuQUICK TESTER pro měření pH a kyslíkuREAGENČNÍ TABLETYPRODUKTY PRO VELKÉ BAZÉNYA VEŘEJNÉ KOUPALIŠTĚCHLORNAN SODNÝ STABILIZOVANÝ - pravidelnédávkování chloru do bazénu, např. pomocí automatických dávkovačů

ALGICID
- prevence proti řasám a jejich likvidacepH- úprava (snížení) hodnot pH vodypH+ úprava (zvýšení) hodnot pH vodyVLOČKOVAČ, KŘIŠŤÁL (PAC) - vyvločkování, vysráženínečistot a zákalů V případě požadavku jsme připraveni zajistit vám takédodání reagencií (tablet/kapiček) a přístrojů pro měření hodnot bazénové vody.

PŘÍSLUŠENSTVÍ
teploměry, plováky, síťky, kartáče, houbičky, soupravy pro lepení, filtrační písek.

zpět